maandag 24 december 2012

2013

Op 1 januari 2013 verhoogt het lidgeld van het ABVV van €15 naar €15,60 maar wees gerust bij het ACV - CSC Metea gaat het lidgeld van €15,02 naar €15,92. We zitten dus nog altijd lager dan het ACV - CSCV Metea. Er werden in verschillende bedrijven affiches uitgehangen dat enkel het ACV voorstander was van een verhoging van de syndicale premie. Dat is zeker en vast geen waar ..... WIJ ZIJN VOORSTANDER van een verhoging van de syndicale premie ! Wij zouden ook liever €120 zien i.p.v €110 !

HET ABVV-TEAM WENST JULLIE ALVAST PRETTIGE FEESTDAGEN TOE !donderdag 27 september 2012

Syndicale Premie 2012

Syndicale premie 2012 

Bedrag : €110

De premie wordt in de EERSTE WEEK van NOVEMBER op je bankrekening gestort!

Wens je meer inlichtingen omtrent de syndicale premie, gelieve u te wenden tot de ABVV-Militanten of contact op te nemen met het ABVV-Metaal (056/23.50.80)

zaterdag 1 september 2012

Index

VBO wilt de Index aanpassen. Wij niet ! Ze moeten van de index afblijven !

Campagne loongelijkheid V/M 2012


De nieuwe wet ter bestrijding van de loonkloof is in het Staatsblad verschenen. Gelijk loon voor mannen en vrouwen wordt een vast onderdeel van het sociaal overleg.

De Loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt in de privésector gemiddeld 22%, op basis van de brutomaandlonen, deeltijds werk inbegrepen. Met de nieuwe wet zou daar verandering in moeten komen. Er moeten maatregelen onderhandeld worden op interprofessioneel en sectoraal niveau.

Bovendien moeten ondernemingen met ten minste 50 werknemers om de twee jaar een analyse maken van de lonen en de loonpolitiek. Wanneer blijkt dat vrouwen in het bedrijf inderdaad beduidend minder verdienen dan hun mannelijke collega’s, dan komt er eenactieplan. Een bemiddelaar, aangesteld op voorstel van de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk, ondersteunt de opmaak van het actieplan.

Vrouwen die minder verdienen dan hun mannelijke collega’s en/of een loonkloof vermoeden, kunnen beroep doen op deze bemiddelaar. Stelt de bemiddelaar, een soortvertrouwenspersoon die inzage krijgt in alle documenten, vast dat er inderdaad sprake is van een loonkloof, dan zal hij met de werkgever tot een vergelijk proberen te komen.

De wet is een serieuze stap voorwaarts, maar niet het einde van onze strijd voor gelijkheid en tegen discriminatie. Het glazen plafond fnuikt nog steeds de carrière van vrouwen en de traditionele rollenpatronen overheersen nog altijd. 


woensdag 18 juli 2012

zondag 1 juli 2012

Afscheid

We moeten jammer genoeg afscheid nemen van Bjorn Azou. Zijn contract werd niet verlengd en krijgt ook geen contract van onbepaalde duur. Via deze weg willen we hem nog eens bedanken voor zijn inzet als ABVV militant. Dinsdag 26-06 heeft de kern van de ABVV-militanten RCA/SAPA beslist om komende 4 jaar (zonder een zetel) verder te gaan. We doen dit voor onze kiezers! In de komende 4 jaar kan je nog op ons rekenen. Aarzel niet om ons vragen te stellen, we zullen je zeker een antwoord geven. 

Vakantie voor iedereen !


Europese vakantie: 4 weken betaalde vakantie vanaf het eerste jaar werk !

Je bent voor het eerst aan de slag?
Je werkt opnieuw voltijds na een periode deeltijds?
Je werkte vorig jaar in het buitenland?
Je was zelfstandig of werkte in de openbare sector maar nu in de privé?
Je hebt vorig jaar een periode niet gewerkt omdat je ziek was, loopbaanonderbreking nam of omdat je volledig werkloos was?

We onderhandelden de Europese vakantie voor jou !

Wat?

Sinds 1 april 2012, geeft het nieuw systeem van Europese vakantie je recht op 4 weken vakantie per jaar:

vanaf het eerste jaar dat je werkt
of wanneer je het werk hervat, en je prestaties van vorig jaar je geen 4 weken wettelijke betaalde vakantie opleverden,
op voorwaarde dat je minstens 3 maanden gewerkt hebt (aanloopperiode)
op basis van 1 week vakantie per 3 maanden werk, je bouwt op in verhouding tot je prestaties bijv. 2 weken na 6 maanden, …

Dit betekent dat wie op 1 januari 2012 begon te werken recht heeft op 1 week Europese vakantie vanaf 1 juli 2012.

Hoe?

Elke werknemer met een arbeidsovereenkomst die minstens 3 maanden voor zijn werkgever werkte (aanloopperiode) kan het recht op Europese vakantie inroepen.

Bedienden: richt je rechtstreeks tot je werkgever.
Arbeiders: je vult een formulier van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie in (zie www.rjv.be), op te sturen naar je vakantiekas.

Betaald?
Tijdens je Europese vakantie heb je recht op een bedrag gelijk aan je normale loon, dit is het Europees vakantiegeld.

Let op!
Het gaat om een voorschot van je dubbel vakantiegeld opgebouwd in het wettelijk stelsel. Het Europees vakantiegeld dat je ontvangt bij het opnemen van je Europese vakantie, zal worden afgetrokken van het dubbel vakantiegeld dat je in het volgend jaar ontvangt. Kortom, wat je nu krijgt, krijg je volgend jaar niet nog eens.

Ter herinnering: in het wettelijk stelsel is het enkel vakantiegeld het loon dat tijdens de vakantieperiode betaald wordt. Het dubbel vakantiegeld is het bijkomend bedrag dat als vakantiegeld bovenop het loon betaald wordt.

Jeugdvakantie, seniorenvakantie en tijdelijke werkloosheid door collectieve vakantie

Schoolverlaters jonger dan 25 die minstens 1 maand werken tijdens het jaar waarin ze hun studies beëindigen, kunnen ‘jeugdvakantie’ nemen.

Werknemers van 50 jaar en ouder die het werk hervatten na een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit, kunnen ‘seniorvakantie’ nemen.

Bij jeugd- en seniorvakantie krijg je een vergoeding (beperkt tot 65% van het op 2.039 euro bruto begrensd loon) maar dit is geen voorschot op je vakantiegeld en zal het volgende jaar dus niet worden afgetrokken van je wettelijk dubbel vakantiegeld. Het is financieel dus interessanter eerst je jeugd- of seniorvakantie te benutten.

Hetzelfde geldt voor werknemers in tijdelijke werkloosheid door collectieve vakantie. Informeer je bij je delegee over de voorwaarden.

Meer info? Contacteer een van onze militanten of bij het ABVV.

donderdag 21 juni 2012

Vertel jouw verhaal en win

Voor de interim-arbeiders klik op "ABVV" en win! Wel voor 20 juli ! Je meest opmerkelijke, in het oog springende ervaring meedelen en misschien ben jij één van de 25 gelukkige winnaars. suc6 !

dinsdag 22 mei 2012

Al je studietoelage aangevraagd ?


Je hebt nog enkele dagen tijd om je studietoelage in te dienen: je aanvraag moet de dienst studietoelagen bereiken ten laatste op 1 juni 2012.
Elke jongere heeft recht op onderwijs, maar voor niet iedereen is dat even betaalbaar. Daarom voorziet de Vlaamse overheid een aantal toelagen. Veel ouders en studenten die recht hebben op zo’n toelage twijfelen echter en vragen ze niet aan. Laat deze kans niet liggen.
Onze medewerkers van ABVV-jongeren helpen je graag!

Zitdagen
Het is heel belangrijk dat je de aanvraag grondig en tijdig doet! De medewerkers van ABVV-jongeren helpen je daarbij. In verschillende regio’s organiseren we zitdagen. We gaan na of je recht hebt op toelagen, berekenen ze en vullen de formulieren mee in. Waar en wanneer we zitdagen in je buurt organiseren, vind je op de website van de ABVV-jongeren


Of contacteer onze medewerkers in je buurt:

·         Brugge: 050 44 10 40
·         Kortrijk: 056 24 05 36
·         Oostende: 059 55 60 55
·         Roeselare: 051 26 00 93         


donderdag 17 mei 2012

schoolpremie


EXTRA KINDERBIJSLAG


In augustus 2012 mag u iets meer kinderbijslag verwachten.
Dit om tegemoet te komen aan de schoolfacturen die u vanaf september weer te beurt vallen.

Vanaf heden is de kinderbijslag voor ALLE kinderen, ook voor de allerjongsten van 0-6 jaar voorzien.

Bonusbedragen


- kind van 0 tot 5 jaar                27.06€
- kind van 6 tot 11 jaar        57.44€
- kind van 12 tot 17 jaar             80.41€
- kind van 18 tot 24 jaar             108.25€

De bonus ontvangt u samen met de uitbetaling van het kindergeld juli in de loop van augustus.

Vakantie Schoolverlaters


VOORWAARDEN?
 • JONGER DAN 25 JAAR OP 31/12/2011
 • STUDIES BEEINDIGD HEBBEN IN 2011
 • IN 2011 MINSTENS 1 MAAND GEWERKT HEBBEN
 • TEWERKGESTELD ZIJN BIJ OPNAME JEUGDVAKANTIE

WAAROP HEB JE RECHT?
 • VOOR DE GEWERKTE PERIODE KRIJG JE VAKANTIEDAGEN EN        VAKANTIEGELD VAN DE VAKANTIEKAS
 • BEDRAG JEUGDVAKANTIE UITKERING?
65% VAN UW LOON (OP EERSTE DAG VAKANTIE) MAXIMUM 50,98€/DAG (1/02/2012) + EVENTUEEL NOG EEN EXTRA VAN HET FBZ

PROCEDURE?
 • EERST DE VAKANTIEDAGEN VAN DE VAKANTIEKAS OPNEMEN
 • DAARNA JEUGDVAKANTIEDAGEN
 • PER MAAND DAT U JEUGDVAKANTIEDAGEN NEEMT EEN FORMULIER C103 werkgever en C103 werknemer INDIENEN BIJ HET ABVV 

GEEN RECHT OP JEUGDVAKANTIE? (bijv. afgestudeerd in 2012)

ALS JE NIET AAN DE VOORWAARDEN VOOR JEUGDVAKANTIEDAGEN VOLDOET, DAN KAN JE TIJDENS DE PERIODE VAN COLLECTIEVE SLUITING EEN VERGOEDING KRIJGEN OP BASIS VAN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS COLLECTIEVE SLUITING.

INTERIMS
BOVENSTAANDE REGELING GELDT OOK VOOR INTERIMS OP VOORWAARDE DAT ZIJ NA DE COLLECTIEVE SLUITING OPNIEUW AAN DE SLAG KUNNEN BIJ DE GEBRUIKER 

woensdag 9 mei 2012

Terug 4 jaar ACV


Eerst en vooral willen wij de mensen bedanken die op ons gestemd hebben en daarmee hun vertrouwen in ons bevestigd hebben.
Het is nu eventjes moeilijk om deze nederlaag te verwerken omdat we toch 4 jaar heel wat van onze vrije tijd en energie in de werking van de vakbond hebben gestoken en daar niet de beloning voor gekregen hebben die we eigenlijk verwacht hadden.

De opdoffer is zwaar aangekomen maar we gaan nu alles laten bezinken en op een rijtje zetten. We weten nu ook dat het geklaag over het ACV meer diende om zand in onze ogen te strooien.
De uitslag van de verkiezing bevestigt het feit dat het  grootste deel van de arbeiders van RCA/SAPA blij zijn met de gang van zaken en de werking van het ACV op de werkvloer.

zondag 6 mei 2012

Voor wat staan we !


Werkzekerheid !
De laatste 4 jaar hebben we daar niet veel van gezien !

Koopkracht !
Wij waren niet tevreden met de 0,3 die we in januari hebben gekregen. Daarvoor hebben we nog gestaakt. Wij wilden meer ! De ROCE moet herbekeken worden ! De koopkrachtpremie werd in 2008 ingevoerd dankzij het  ABVV !

Veiligheid !
Er is nog veel werk aan de winkel. We hebben soms de indruk dat ze zich meer zorgen magen over de veiligheidsbrillen en oordoppen dan de veiligheid op zich.


dinsdag 1 mei 2012

Hoe geldig stemmen ?


Een ongeldige stem is een weggegooide stem voor het ABVV !

KOPSTEM:
De kiezer gaat akkoord met de volgorde van de kandidaten op de lijst.

NAAMSTEM:
De kiezer duidt de kandidaten aan die zijn voorkeur wegdragen. Bij RCA/SAPA zijn er 4 mandaten dus mag men 4 naamstemmen geven. Jongeren hebben 1 mandaat. Dus een kopstem of 1 naamstem is geldig. 

Een naamstem is meestal een weloverwegen stem en geen traditionele stem op een partij. Men kan een naamstem geven om iemand die zich inzet voor de problemen van de arbeiders, een duwtje in de rug te geven.


Nuttige weetjes:
Een kopstem én een naamstem voor één of meerdere kandidaten voor dezelfde lijst, wordt als kopstem beschouwd. Wanneer men meer dan 4 naamstemmen (in het geval van RCA/SAPA) geeft, dan is dit ook een kopstem.

Stemmen op meerdere lijsten is een ongeldige stem, een blanco stem telt niet mee!
Sterke vakbond is broodnodig !

woensdag 25 april 2012

dinsdag 24 april 2012

Opgelet !


Alle ABVV KANTOREN zijn gesloten op maandag 30 april in de namiddag !

woensdag 18 april 2012

De index hervormen? Geen goed idee !

Aan voorstellen om de index te hervormen is er geen gebrek. Maar stuk voor stuk betekenen ze een verlies aan koopkracht: een herziene index kan geen correcte weergave zijn van de kosten voor levensonderhoud!


nergieproducten uit de indexkorf?

Brandstoffen zitten niet in de indexkorf, maar gas, stookolie en elektriciteit zitten er wel in. Vermits die producten de prijsstijgingen in de hand werken, kunnen we die toch beter schrappen?

Geen goed idee!

Ook als die producten niet meer in de korf zitten, blijven hun prijzen stijgen. Dat verandert niets aan de inflatie, wel aan de koopkracht: wanneer de inkomens onvoldoende geïndexeerd zijn, daalt de koopkracht. Bij koorts een thermometer stukslaan helpt niet, de koorts zal even hoog blijven!

Resultaat: minder koopkracht.Een of meer indexeringen overslaan?

In de jaren ‘80 werd de index drie maal overgeslagen. Kan dat vandaag ook, nu de schuldenlast bijna even hoog is?

Geen goed idee!

Een index overslaan, dat betekent besparingen voor de Staat en voor de bedrijven, maar wel ten koste van de werknemers en de sociaal uitkeringstrekkers. Dat is dus sociaal onaanvaardbaar!

Resultaat: minder koopkracht.Een forfaitaire indexering?

Eénzelfde indexering voor iedereen, dus niet in percentage, zou dat niet meer sociale gelijkheid inhouden?

Geen goed idee!

De automatische indexering is niet rechtvaardig of onrechtvaardig, maar neutraal (zie ons dossier ‘Vooroordelen over indexering’). De indexering waarborgt immers de koopkracht van iedereen: uitkeringstrekkers, kleine en grote lonen. Wanneer de lonen stijgen omdat ze aangepast worden aan de stijgende kosten voor levensonderhoud, dan stijgen ook de sociale bijdragen en de fiscale ontvangsten. Bij een forfaitaire indexering zou de Staat niet zoveel minder uitgaven hebben, wel minder inkomsten.

Resultaat : minder koopkracht voor sommigen en minder inkomsten voor de Staat.Een indexering van het nettoloon?

Waarom geen indexering berekend op het nettoloon?

Geen goed idee!

De werkgevers – en de Staat als werkgever – zouden hier voordeel bij hebben, maar de Staat in het algemeen zou zijn inkomsten wel zien dalen. En de werknemers zouden uitgesteld loon verliezen: zolang de sociale uitkeringen (ziekte, werkloosheid, arbeidsongeval, pensioen) op het brutoloon berekend worden, zou een indexering van het nettoloon een geleidelijke vermindering van de berekeningsbasis tot gevolg hebben.

Resultaat : minder koopkracht en minder inkomsten voor de Staat.Een jaarlijkse indexering?

Zou één indexering per jaar de inflatie niet vertragen?

Geen goed idee!

Een dergelijk systeem bestaat in feite al omdat veel cao's erin voorzien. Maar het valt zelden voor dat er meerdere indexeringen per jaar zijn. Uitzondering was het jaar 2009 voor de sociale uitkeringen. Bovendien is het zo dat de uitvlakking van de gezondheidsindex over vier maanden ook de indexering afremt (zie ons dossier ‘Indexering of behoud van koopkracht: hoe werkt het?). Een veralgemening van dit systeem zou sprongsgewijze indexeringen tot gevolg hebben, zonder iets aan de inflatievoet te veranderen.

Resultaat : volkomen overbodig.

donderdag 5 april 2012

Congé Payé

Uitbetaling Vakantiegeld RCA/SAPA


De vakantiekas van de non-ferrobedrijven betaalt het vakantiegeld op


30 mei 2012


dinsdag 3 april 2012

En klaar zijn we

Na 4 jaar is het tijd voor een sterke vakbond. Stem dus op lijst 3 voor uw toekomst !


Ouderschapsverlof van 3 naar 4 maanden

Ouders kunnen vanaf nu 4 in plaats van 3 maanden ouderschapsverlof nemen, maar enkel de ouders van kinderen geboren vanaf 8 maart ontvangen een uitkering voor die vierde maand.

Op 18 juni 2009 slaagden de vakbonden erin met de Europese werkgevers een akkoord te onderhandelen over een minimum van 4 maanden ouderschapsverlof. We verheugen ons erover dat de Ministerraad dit akkoord nu heeft omgezet in de praktijk.

Ouders van kinderen geboren vanaf 8 maart 2012 zullen hierdoor elk beschikken over een uitkering voor 4 maanden ouderschapsverlof (dat kan opgenomen worden in 8 maanden halftijds of 20 maanden 4/5de). Tot hiertoe bedroeg het ouderschapsverlof slechts 3 maanden.

Voor de ouders van kinderen geboren vóór 8 maart wordt wel het recht toegekend om thuis te blijven voor een 4de maand ouderschapsverlof, maar wordt geen uitkering voorzien. Voor hen is er dus enkel een uitkering voor de eerste 3 maanden voltijds ouderschapsverlof, de eerste 6 maanden halftijds en de eerste 15 maanden 1/5de.

Wij hopen dat de regering het nodige budget zal vinden om voor deze ouders uitkeringen te voorzien voor de vierde maand ouderschapsverlof vanaf 2013. Want, voor het ABVV is ouderschapsverlof een belangrijk recht – onverkort. Voor ouders die vaak met twee werken is het een middel om arbeid en gezin beter te kunnen combineren. Opdat elk gezin gebruik zou kunnen maken van volwaardig ouderschapsverlof, is een uitkering voor de 4de maand, ongeacht de datum van geboorte, dan ook nodig. Alleenstaanden of gezinnen met een eerder laag inkomen, die een 4de maand willen opnemen voor kinderen geboren vóór 8 maart, moeten het stellen zonder een uitkering voor deze maand. Zij zullen zich dan vaak verplicht zien deze extra maand (waarop ze recht hebben) toch te laten schieten uit financiële noodzaak.

zaterdag 31 maart 2012

BETALINGEN DOPGELD MAART 2012 – OPGELET !!!

Het dopgeld voor de maand maart 2012 mag van de RVA ten vroegste betaald worden vanaf maandag 2 april 2012. Volgens de werkloosheidsreglementering moet de werkloze zijn dopkaart bijhouden tot het einde van de maand en mag die dus pas vanaf vrijdag 30 maart 2012 ingebracht worden.

Pasen valt echter midden in de betaalperiode en zowel op vrijdag 6 april (sluiting van de banken) als op Paasmaandag 9 april (feestdag) kan er door ons (en de andere uitbetalingsinstellingen) niet betaald worden.

Concreet betekent dit dat – buiten onze wil om - alle dopkaarten die later dan woensdag 4 april bij ons ingediend worden, pas na 10 april zullen kunnen betaald worden.

Wij vragen onze leden dus om – voor zover dat mogelijk is – hun dopkaart of dopbrief van maart zeker in te brengen tegen woensdag 4 april aanstaande. Wij zullen van onze kant al het mogelijke doen om alle dopkaarten en dopbrieven die uiterlijk woensdag 4 april binnengebracht zijn, tijdig te betalen.

Aan de leden die hun dopkaart of dopbrief pas donderdag 5 of vrijdag 6 april kunnen indienen, bieden wij onze verontschuldigingen aan voor de waarschijnlijk latere betaling, niettegenstaande dit geheel buiten onze wil om gebeurt.

zondag 25 maart 2012

Lijst OR

Zie hier de lijst van de OndernemingsRaad (OR)

 1. Ramon Stefaan
 2. Hoste Nick
 3. Debruyne Johnny
 4. Defever Andy
 5. Maeckelbergh Ronny
 6. Azou Bjorn
 7. Gouwy Patrick
 8. Coppejans Hans
Lijst Jongeren
 1. Verhaege Kenneth
 2. Verhaege Stieven

Lijst CPBW

Zie hier de lijst voor Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).
 1. Gouwy Patrick
 2. Ramon Stefaan
 3. Maeckelbergh Ronny
 4. Defever Andy
 5. Hoste Nick
 6. Coppejans Hans
 7. Azou Bjorn
 8. Debruyne Johnny

Lijst jongeren
 1. Verhaege Stieven
 2. Verhaege Kenneth

zondag 11 maart 2012

Stem 3 !

Denk er aan ! Zonder jullie zijn we niets en samen staan we sterk. Een sterke vakbond is nu dringend broodnodig. Wij komen niet uit het niets maar we hebben 4 jaar gevochten en ons ingezet. Ook in de toekomst zullen we dit doen. We hebben een nieuwe kern met mensen die ons bedrijf goed kennen én ook onze jongeren willen strijden voor jullie rechten, plichten en werkzekerheid : STEM 3. Geef 4 namen want er zijn 4 mandaten. Bij de jongeren is er maar 1 mandaat en daar kan je dan ook maar 1 stem geven.