woensdag 18 juli 2012

zondag 1 juli 2012

Afscheid

We moeten jammer genoeg afscheid nemen van Bjorn Azou. Zijn contract werd niet verlengd en krijgt ook geen contract van onbepaalde duur. Via deze weg willen we hem nog eens bedanken voor zijn inzet als ABVV militant. Dinsdag 26-06 heeft de kern van de ABVV-militanten RCA/SAPA beslist om komende 4 jaar (zonder een zetel) verder te gaan. We doen dit voor onze kiezers! In de komende 4 jaar kan je nog op ons rekenen. Aarzel niet om ons vragen te stellen, we zullen je zeker een antwoord geven. 

Vakantie voor iedereen !


Europese vakantie: 4 weken betaalde vakantie vanaf het eerste jaar werk !

Je bent voor het eerst aan de slag?
Je werkt opnieuw voltijds na een periode deeltijds?
Je werkte vorig jaar in het buitenland?
Je was zelfstandig of werkte in de openbare sector maar nu in de privé?
Je hebt vorig jaar een periode niet gewerkt omdat je ziek was, loopbaanonderbreking nam of omdat je volledig werkloos was?

We onderhandelden de Europese vakantie voor jou !

Wat?

Sinds 1 april 2012, geeft het nieuw systeem van Europese vakantie je recht op 4 weken vakantie per jaar:

vanaf het eerste jaar dat je werkt
of wanneer je het werk hervat, en je prestaties van vorig jaar je geen 4 weken wettelijke betaalde vakantie opleverden,
op voorwaarde dat je minstens 3 maanden gewerkt hebt (aanloopperiode)
op basis van 1 week vakantie per 3 maanden werk, je bouwt op in verhouding tot je prestaties bijv. 2 weken na 6 maanden, …

Dit betekent dat wie op 1 januari 2012 begon te werken recht heeft op 1 week Europese vakantie vanaf 1 juli 2012.

Hoe?

Elke werknemer met een arbeidsovereenkomst die minstens 3 maanden voor zijn werkgever werkte (aanloopperiode) kan het recht op Europese vakantie inroepen.

Bedienden: richt je rechtstreeks tot je werkgever.
Arbeiders: je vult een formulier van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie in (zie www.rjv.be), op te sturen naar je vakantiekas.

Betaald?
Tijdens je Europese vakantie heb je recht op een bedrag gelijk aan je normale loon, dit is het Europees vakantiegeld.

Let op!
Het gaat om een voorschot van je dubbel vakantiegeld opgebouwd in het wettelijk stelsel. Het Europees vakantiegeld dat je ontvangt bij het opnemen van je Europese vakantie, zal worden afgetrokken van het dubbel vakantiegeld dat je in het volgend jaar ontvangt. Kortom, wat je nu krijgt, krijg je volgend jaar niet nog eens.

Ter herinnering: in het wettelijk stelsel is het enkel vakantiegeld het loon dat tijdens de vakantieperiode betaald wordt. Het dubbel vakantiegeld is het bijkomend bedrag dat als vakantiegeld bovenop het loon betaald wordt.

Jeugdvakantie, seniorenvakantie en tijdelijke werkloosheid door collectieve vakantie

Schoolverlaters jonger dan 25 die minstens 1 maand werken tijdens het jaar waarin ze hun studies beëindigen, kunnen ‘jeugdvakantie’ nemen.

Werknemers van 50 jaar en ouder die het werk hervatten na een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit, kunnen ‘seniorvakantie’ nemen.

Bij jeugd- en seniorvakantie krijg je een vergoeding (beperkt tot 65% van het op 2.039 euro bruto begrensd loon) maar dit is geen voorschot op je vakantiegeld en zal het volgende jaar dus niet worden afgetrokken van je wettelijk dubbel vakantiegeld. Het is financieel dus interessanter eerst je jeugd- of seniorvakantie te benutten.

Hetzelfde geldt voor werknemers in tijdelijke werkloosheid door collectieve vakantie. Informeer je bij je delegee over de voorwaarden.

Meer info? Contacteer een van onze militanten of bij het ABVV.