zaterdag 1 september 2012

Campagne loongelijkheid V/M 2012


De nieuwe wet ter bestrijding van de loonkloof is in het Staatsblad verschenen. Gelijk loon voor mannen en vrouwen wordt een vast onderdeel van het sociaal overleg.

De Loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt in de privésector gemiddeld 22%, op basis van de brutomaandlonen, deeltijds werk inbegrepen. Met de nieuwe wet zou daar verandering in moeten komen. Er moeten maatregelen onderhandeld worden op interprofessioneel en sectoraal niveau.

Bovendien moeten ondernemingen met ten minste 50 werknemers om de twee jaar een analyse maken van de lonen en de loonpolitiek. Wanneer blijkt dat vrouwen in het bedrijf inderdaad beduidend minder verdienen dan hun mannelijke collega’s, dan komt er eenactieplan. Een bemiddelaar, aangesteld op voorstel van de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk, ondersteunt de opmaak van het actieplan.

Vrouwen die minder verdienen dan hun mannelijke collega’s en/of een loonkloof vermoeden, kunnen beroep doen op deze bemiddelaar. Stelt de bemiddelaar, een soortvertrouwenspersoon die inzage krijgt in alle documenten, vast dat er inderdaad sprake is van een loonkloof, dan zal hij met de werkgever tot een vergelijk proberen te komen.

De wet is een serieuze stap voorwaarts, maar niet het einde van onze strijd voor gelijkheid en tegen discriminatie. Het glazen plafond fnuikt nog steeds de carrière van vrouwen en de traditionele rollenpatronen overheersen nog altijd.