donderdag 17 mei 2012

Vakantie Schoolverlaters


VOORWAARDEN?
  • JONGER DAN 25 JAAR OP 31/12/2011
  • STUDIES BEEINDIGD HEBBEN IN 2011
  • IN 2011 MINSTENS 1 MAAND GEWERKT HEBBEN
  • TEWERKGESTELD ZIJN BIJ OPNAME JEUGDVAKANTIE

WAAROP HEB JE RECHT?
  • VOOR DE GEWERKTE PERIODE KRIJG JE VAKANTIEDAGEN EN        VAKANTIEGELD VAN DE VAKANTIEKAS
  • BEDRAG JEUGDVAKANTIE UITKERING?
65% VAN UW LOON (OP EERSTE DAG VAKANTIE) MAXIMUM 50,98€/DAG (1/02/2012) + EVENTUEEL NOG EEN EXTRA VAN HET FBZ

PROCEDURE?
  • EERST DE VAKANTIEDAGEN VAN DE VAKANTIEKAS OPNEMEN
  • DAARNA JEUGDVAKANTIEDAGEN
  • PER MAAND DAT U JEUGDVAKANTIEDAGEN NEEMT EEN FORMULIER C103 werkgever en C103 werknemer INDIENEN BIJ HET ABVV 

GEEN RECHT OP JEUGDVAKANTIE? (bijv. afgestudeerd in 2012)

ALS JE NIET AAN DE VOORWAARDEN VOOR JEUGDVAKANTIEDAGEN VOLDOET, DAN KAN JE TIJDENS DE PERIODE VAN COLLECTIEVE SLUITING EEN VERGOEDING KRIJGEN OP BASIS VAN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS COLLECTIEVE SLUITING.

INTERIMS
BOVENSTAANDE REGELING GELDT OOK VOOR INTERIMS OP VOORWAARDE DAT ZIJ NA DE COLLECTIEVE SLUITING OPNIEUW AAN DE SLAG KUNNEN BIJ DE GEBRUIKER