dinsdag 22 mei 2012

Al je studietoelage aangevraagd ?


Je hebt nog enkele dagen tijd om je studietoelage in te dienen: je aanvraag moet de dienst studietoelagen bereiken ten laatste op 1 juni 2012.
Elke jongere heeft recht op onderwijs, maar voor niet iedereen is dat even betaalbaar. Daarom voorziet de Vlaamse overheid een aantal toelagen. Veel ouders en studenten die recht hebben op zo’n toelage twijfelen echter en vragen ze niet aan. Laat deze kans niet liggen.
Onze medewerkers van ABVV-jongeren helpen je graag!

Zitdagen
Het is heel belangrijk dat je de aanvraag grondig en tijdig doet! De medewerkers van ABVV-jongeren helpen je daarbij. In verschillende regio’s organiseren we zitdagen. We gaan na of je recht hebt op toelagen, berekenen ze en vullen de formulieren mee in. Waar en wanneer we zitdagen in je buurt organiseren, vind je op de website van de ABVV-jongeren


Of contacteer onze medewerkers in je buurt:

·         Brugge: 050 44 10 40
·         Kortrijk: 056 24 05 36
·         Oostende: 059 55 60 55
·         Roeselare: 051 26 00 93