dinsdag 22 mei 2012

Al je studietoelage aangevraagd ?


Je hebt nog enkele dagen tijd om je studietoelage in te dienen: je aanvraag moet de dienst studietoelagen bereiken ten laatste op 1 juni 2012.
Elke jongere heeft recht op onderwijs, maar voor niet iedereen is dat even betaalbaar. Daarom voorziet de Vlaamse overheid een aantal toelagen. Veel ouders en studenten die recht hebben op zo’n toelage twijfelen echter en vragen ze niet aan. Laat deze kans niet liggen.
Onze medewerkers van ABVV-jongeren helpen je graag!

Zitdagen
Het is heel belangrijk dat je de aanvraag grondig en tijdig doet! De medewerkers van ABVV-jongeren helpen je daarbij. In verschillende regio’s organiseren we zitdagen. We gaan na of je recht hebt op toelagen, berekenen ze en vullen de formulieren mee in. Waar en wanneer we zitdagen in je buurt organiseren, vind je op de website van de ABVV-jongeren


Of contacteer onze medewerkers in je buurt:

·         Brugge: 050 44 10 40
·         Kortrijk: 056 24 05 36
·         Oostende: 059 55 60 55
·         Roeselare: 051 26 00 93         


donderdag 17 mei 2012

schoolpremie


EXTRA KINDERBIJSLAG


In augustus 2012 mag u iets meer kinderbijslag verwachten.
Dit om tegemoet te komen aan de schoolfacturen die u vanaf september weer te beurt vallen.

Vanaf heden is de kinderbijslag voor ALLE kinderen, ook voor de allerjongsten van 0-6 jaar voorzien.

Bonusbedragen


- kind van 0 tot 5 jaar                27.06€
- kind van 6 tot 11 jaar        57.44€
- kind van 12 tot 17 jaar             80.41€
- kind van 18 tot 24 jaar             108.25€

De bonus ontvangt u samen met de uitbetaling van het kindergeld juli in de loop van augustus.

Vakantie Schoolverlaters


VOORWAARDEN?
  • JONGER DAN 25 JAAR OP 31/12/2011
  • STUDIES BEEINDIGD HEBBEN IN 2011
  • IN 2011 MINSTENS 1 MAAND GEWERKT HEBBEN
  • TEWERKGESTELD ZIJN BIJ OPNAME JEUGDVAKANTIE

WAAROP HEB JE RECHT?
  • VOOR DE GEWERKTE PERIODE KRIJG JE VAKANTIEDAGEN EN        VAKANTIEGELD VAN DE VAKANTIEKAS
  • BEDRAG JEUGDVAKANTIE UITKERING?
65% VAN UW LOON (OP EERSTE DAG VAKANTIE) MAXIMUM 50,98€/DAG (1/02/2012) + EVENTUEEL NOG EEN EXTRA VAN HET FBZ

PROCEDURE?
  • EERST DE VAKANTIEDAGEN VAN DE VAKANTIEKAS OPNEMEN
  • DAARNA JEUGDVAKANTIEDAGEN
  • PER MAAND DAT U JEUGDVAKANTIEDAGEN NEEMT EEN FORMULIER C103 werkgever en C103 werknemer INDIENEN BIJ HET ABVV 

GEEN RECHT OP JEUGDVAKANTIE? (bijv. afgestudeerd in 2012)

ALS JE NIET AAN DE VOORWAARDEN VOOR JEUGDVAKANTIEDAGEN VOLDOET, DAN KAN JE TIJDENS DE PERIODE VAN COLLECTIEVE SLUITING EEN VERGOEDING KRIJGEN OP BASIS VAN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS COLLECTIEVE SLUITING.

INTERIMS
BOVENSTAANDE REGELING GELDT OOK VOOR INTERIMS OP VOORWAARDE DAT ZIJ NA DE COLLECTIEVE SLUITING OPNIEUW AAN DE SLAG KUNNEN BIJ DE GEBRUIKER 

woensdag 9 mei 2012

Terug 4 jaar ACV


Eerst en vooral willen wij de mensen bedanken die op ons gestemd hebben en daarmee hun vertrouwen in ons bevestigd hebben.
Het is nu eventjes moeilijk om deze nederlaag te verwerken omdat we toch 4 jaar heel wat van onze vrije tijd en energie in de werking van de vakbond hebben gestoken en daar niet de beloning voor gekregen hebben die we eigenlijk verwacht hadden.

De opdoffer is zwaar aangekomen maar we gaan nu alles laten bezinken en op een rijtje zetten. We weten nu ook dat het geklaag over het ACV meer diende om zand in onze ogen te strooien.
De uitslag van de verkiezing bevestigt het feit dat het  grootste deel van de arbeiders van RCA/SAPA blij zijn met de gang van zaken en de werking van het ACV op de werkvloer.

zondag 6 mei 2012

Voor wat staan we !


Werkzekerheid !
De laatste 4 jaar hebben we daar niet veel van gezien !

Koopkracht !
Wij waren niet tevreden met de 0,3 die we in januari hebben gekregen. Daarvoor hebben we nog gestaakt. Wij wilden meer ! De ROCE moet herbekeken worden ! De koopkrachtpremie werd in 2008 ingevoerd dankzij het  ABVV !

Veiligheid !
Er is nog veel werk aan de winkel. We hebben soms de indruk dat ze zich meer zorgen magen over de veiligheidsbrillen en oordoppen dan de veiligheid op zich.


dinsdag 1 mei 2012

Hoe geldig stemmen ?


Een ongeldige stem is een weggegooide stem voor het ABVV !

KOPSTEM:
De kiezer gaat akkoord met de volgorde van de kandidaten op de lijst.

NAAMSTEM:
De kiezer duidt de kandidaten aan die zijn voorkeur wegdragen. Bij RCA/SAPA zijn er 4 mandaten dus mag men 4 naamstemmen geven. Jongeren hebben 1 mandaat. Dus een kopstem of 1 naamstem is geldig. 

Een naamstem is meestal een weloverwegen stem en geen traditionele stem op een partij. Men kan een naamstem geven om iemand die zich inzet voor de problemen van de arbeiders, een duwtje in de rug te geven.


Nuttige weetjes:
Een kopstem én een naamstem voor één of meerdere kandidaten voor dezelfde lijst, wordt als kopstem beschouwd. Wanneer men meer dan 4 naamstemmen (in het geval van RCA/SAPA) geeft, dan is dit ook een kopstem.

Stemmen op meerdere lijsten is een ongeldige stem, een blanco stem telt niet mee!
Sterke vakbond is broodnodig !