zaterdag 31 maart 2012

BETALINGEN DOPGELD MAART 2012 – OPGELET !!!

Het dopgeld voor de maand maart 2012 mag van de RVA ten vroegste betaald worden vanaf maandag 2 april 2012. Volgens de werkloosheidsreglementering moet de werkloze zijn dopkaart bijhouden tot het einde van de maand en mag die dus pas vanaf vrijdag 30 maart 2012 ingebracht worden.

Pasen valt echter midden in de betaalperiode en zowel op vrijdag 6 april (sluiting van de banken) als op Paasmaandag 9 april (feestdag) kan er door ons (en de andere uitbetalingsinstellingen) niet betaald worden.

Concreet betekent dit dat – buiten onze wil om - alle dopkaarten die later dan woensdag 4 april bij ons ingediend worden, pas na 10 april zullen kunnen betaald worden.

Wij vragen onze leden dus om – voor zover dat mogelijk is – hun dopkaart of dopbrief van maart zeker in te brengen tegen woensdag 4 april aanstaande. Wij zullen van onze kant al het mogelijke doen om alle dopkaarten en dopbrieven die uiterlijk woensdag 4 april binnengebracht zijn, tijdig te betalen.

Aan de leden die hun dopkaart of dopbrief pas donderdag 5 of vrijdag 6 april kunnen indienen, bieden wij onze verontschuldigingen aan voor de waarschijnlijk latere betaling, niettegenstaande dit geheel buiten onze wil om gebeurt.