zaterdag 21 december 2013

Prettige feestdagen!

Wij wensen jullie
Een vrolijk eind
Een goed begin
Een 2014 volkomen naar je zin
donderdag 24 oktober 2013

Syndicale Premie

Syndicale premie

€110


Wij houden ons aan de afspraak en betalen €110.Het ACV geeft €10 meer en betaalt dit  uit eigen zak.Omdat ze al jaren meer lidgeld vragen dan het ABVV ?

zaterdag 20 juli 2013

Prettige vakantie

Vakantie is fijn,
dat kun je niet ontkennen!
Vakantie moet er altijd zijn,
dat moeten wij wel bekennen...

Met je voeten in het zand,
een lekker ijsje in je hand.
Niks leuker bestaat,
midden op het strand.

Je ziet er naar uit,
al heel lang.
En dan is het zover,
de vakantie is in gang!

Alle stress,
even weg.
Wat fijn!

De vakantie zou langer dan 14 dagen moeten zijn!


dinsdag 9 juli 2013

Wij danken de 3 vrouwen

ABVV-Metaal ziet jarenlange strijd tegen discriminatie arbeiders eindelijk bekroond!

dinsdag 7 mei 2013

Uitbetaling Vakantiegeld

Wij hebben vernomen dat de vakantiekas het vakantiegeld betaalt op 29 MEI 2013maandag 6 mei 2013

Index
INDEX 

vanaf 01/05/2013


1.27%De index is geen loonsverhoging maar aanpassing van de lonen aan de consumptieprijzen !!
vrijdag 26 april 2013

Eén Stauut !Er moet een einde komen aan de discriminatie ! Wij willen één Statuut ! Langere opzeg voor Arbeiders ! Teken de petitie hier voor één Statuut !vrijdag 12 april 2013

ABVV-METAAL DOET DE 25ste APRIL NIET MEE !!


Op 25 april voert BBTK actie omtrent de gelijkschakeling van het arbeiders- en bediendestauut. Dat is natuurlijk hun goed recht. Het ABVV wil deze actie uitbreiden naar alle sectoren. ABVV METAAL doet hieraan niet mee en zal zich daarom niet inschrijven aan deze actiedag,

Voor ABVV METAAL was de uitspraak van het Grondwettelijk Hof duidelijk. Tegen 8 juli 2013 moet de discriminatie tussen arbeiders en bedienden van de baan zijn, minstens inzake opzegtermijnen en carenzdag.
Voor ABVV METAAL is het dan ook duidelijk dat er geen verder uitstel of overgangsmaatregelen meer nodig zijn. De discriminatie moet NU een einde kennen en dat kan enkel door een eenheidsstatuut voor alle werknemers in dit land. Voor ABVV METAAL is dat al meer dan vijftig jaar een evidentie. De sociale partners hebben echter op geen enkel moment gedurfd om echt hun verantwoordelijkheid op te nemen in dit dossier. Steeds weer hebben ze de hete aardappel voor zich uit geschoven. Ten koste van de arbeiders. We vertrouwen er op dat de regering nu wel zal doen waar de sociale partners gefaald hebben: eindelijk komaf maken met de discriminatie van de arbeiders.

ABVV METAAL zal daarom voor de 25ste geen stakingszegging doen voor zijn sectoren. Onze militanten zijn en blijven ondertussen overtuigd van de noodzaak van een eenheidsstatuut en zullen indien nodig ten gepaste tijde hieromtrent actie voeren. Er resten nog iets meer dan 80 dagen. Dan zal ABVV METAAL  zijn evaluatie maken. We laten ons niet gebruiken door zij die tot nu niets gedaan hebben om een einde te maken aan de discriminatie van de arbeiders.

HERWIG JORISSEN

maandag 11 februari 2013

Sociaal overleg: de emmer is vol


PERSBERICHT !!


De voorzitter en de algemeen secretaris hebben verslag uitgebracht aan hun instanties, beroepscentrales en gewestelijke afdelingen, over de stand van zaken betreffende de adviezen die de regering aan de sociale gesprekspartners gevraagd heeft.

Het ABVV is van mening dat het vandaag het sociaal overleg niet kan verder zetten.

Bij zijn analyse hield het ABVV rekening met:
Ø  De stand van zaken van het overleg
Het ABVV heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en wilde niet het spel spelen van de lege stoel, maar integendeel effectief aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. Het ABVV stelt echter vast dat niet iedereen het spel correct speelt. Zo sprak het ABVV de regering aan over de dringende noodzaak om de eerste al goedgekeurde adviezen uit te voeren, meer bepaald de adviezen over de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen (die, zonder de tegenwerking van de werkgevers, al een feit hadden moeten zijn sinds 15 september 2012) en de verhoging van het interprofessioneel minimumloon.
Ø  De houding van regering en werkgevers
De werknemers en de mensen die een sociale uitkering ontvangen vinden het onaanvaardbaar dat de regering de patronale eisen overgenomen heeft:
§  de bevriezing van de lonen, eenzijdig opgelegd door de regering (waardoor het volledig sociaal overleg in het kader van een interprofessioneel akkoord aan de kant geschoven wordt);
§  de feitelijke herziening van de indexkorf (voorzien voor 2014) door het meetellen van de solden en de nieuwe berekeningswijze voor huisbrandolie (wat neerkomt op een verlies van 80 à 90 euro per jaar voor een gemiddeld loon).

Ø  De sociaal-economische context
De werknemers worden slachtoffer van een nooit geziene ontslaggolf (Ford  en Arcelor om de recentste te noemen), waardoor ze in de werkloosheid terechtkomen. En de werkgevers eisen een verlenging van de arbeidstijd door een verhoging van het aantal overuren. Het is onaanvaardbaar dat de mogelijkheid voor sommige werknemers om nog meer overuren te presteren nog uitgebreid wordt, terwijl anderen ontslagen worden en geen job meer hebben, en dat alles zonder garantie over een elektronische tijdsregistratie die een grotere vakbondscontrole zou kunnen toelaten.
In tegenstelling tot de geruchten die de ronde doen, zijn de verschillende adviezen niet met elkaar verbonden. Dat is de reden waarom het ABVV de onmiddellijke toepassing door de regering vraagt van het advies betreffende de welvaartsvastheid en de verhoging van het interprofessioneel bruto minimumloon, met inbegrip van het jongerenloon.

Bovendien moeten de werknemers en hun vertegenwoordigers gerustgesteld worden over de ware bedoelingen van de regering en de werkgevers in verband met het dossier arbeiders/bedienden en de daaruit voortvloeiende bescherming die in deze tijden van crisis meer dan nodig is.

Op 21 februari zal het ABVV massaal in Brussel mobiliseren voor het behoud en de verhoging van de koopkracht van de werknemers, dus voor het onverkorte behoud van de index, tegen de loonbevriezing en voor een rechtvaardiger, meer progressieve fiscaliteit.